Communicatie met clienten

//Communicatie met clienten
Communicatie met clienten2018-02-26T14:49:34+00:00

In Ithaka staat overleg met de cliënten centraal. Dat uit zich op verschillende manieren:

Onthaal binnen Ithaka met Picta

Individueel onthaal

Elke werkdag in Ithaka begint met een individueel onthaalmoment. Een coach bekijkt dan samen de daginvulling van elke cliënt. De cliënt kan op dat moment ook aangeven welke ‘openstaande taken’ hij of zij graag zou vervullen. Er worden ook mededelingen en informatie meegegeven, mondeling of via Pict@. 

psychosociale ondersteuning

Psychosociale begeleiding

Via individuele gesprekken krijgen de cliënten de mogelijkheid om te reflecteren op hun eigen situatie. Het biedt tevens de mogelijkheid om (nieuwe) persoonlijke vragen en/of plannen in te kleuren.

foto van de gebruikersraad

Gebruikersraad + evaluatie

Drie keer per jaar houden we een gebruikersraad. Een cliënt verwoordt het zo:
“De gebruikersraad, dat is een raad van Ithaka zelf. De gebruikersraad is er om belangrijke puntjes te bespreken samen met al de cliënten van Ithaka.”
De cliënten stellen zelf een voorzitter aan voor de volgende drie jaar. Er worden daarvoor verkiezingen georganiseerd. 

Het begeleid werk wordt jaarlijks bekeken samen met de cliënt, werkgever en jobcoach.

Overleg met de ouders

Ouders zijn van cruciaal belang bij de ondersteuning van de cliënten. Daarom worden er oudervergaderingen gepland. Er is ook een ouderoverlegplatform opgericht.
Door middel van de nieuwsbrief worden de ouders en het netwerk op de hoogte gehouden van de belangrijkste gebeurtenissen en genomen beslissingen.
Om de 3 maanden wordt er bovendien een tijdschrift, Odysseus, uitgegeven. De artikels worden vooral door de cliënten geschreven of ingesproken.