Historiek

//Historiek
Historiek2018-04-18T10:59:56+00:00

Tijdslijn

1993: Een vijftal jongeren met een beperking studeert af en zoekt werk, ‘echt werk’. Ze vinden geen pasklaar antwoord op hun vraag.
1993: Op 1 september 1993 wordt Ithaka opgericht om tegemoet te komen aan die vraag. Ithaka is een vzw die zoekt naar ‘echt werk’, werk waarbij men in contact komt met ‘gewone’ mensen. Op die manier tracht Ithaka BUSO-studenten een plaats te bezorgen binnen de maatschappij. Rotary Ter Streep zorgt voor een serieus financieel duwtje in de rug.
1997: Ithaka krijgt officieel de erkenning als ‘dagcentrum’ door het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap). Er zijn 10 plaatsen ter beschikking.
2002: Het aantal plaatsen stijgt naar 11.
2003: Ithaka verhuist van het Petrus- en Paulusplein naar de vroegere gebouwen van de Nationale Bank in de Kaaistraat 35.
2008: Eén van de intussen 13 plaatsen wordt omgezet in een dienst ambulant begeleid werken met als antennepunt Oostende.
2008: opening van de IthakaShop.
2010: Ithaka verandert zijn naam van ‘dagcentrum’ naar ‘coachingcentrum’. Mensen worden er gecoacht in hun individuele vragen.
2014: Cliënten coachen via RTH.
2015: acht bewoners met een beperking en/of autisme en 2 residenten nemen hun intrek in de Bezaan, een inclusief woonproject van Ithaka en Rotary Ter Streep in Gistel.
2018: start woonproject De Condor.

Achtergrond

Ithaka is één van de Ionische Eilanden. Volgens het episch dichtwerk ‘Odyssee’ van Homerus was Odysseus koning van dit eiland. In het verhaal krijgt het eiland een belangrijke rol toebedeeld. Odysseus onderneemt namelijk een vervaarlijke tocht om terug te kunnen keren naar zijn thuis, het eiland waar hij zo van houdt. Op het einde van de reis besluit Odysseus echter dat niet de aankomst hem vervult met vreugde, maar de avonturen die hij beleefde onderweg.

De reis is dus belangrijker dan de bestemming.

Deze symboliek trekken wij door naar onze werking. Mensen moeten kansen krijgen en de ruimte hebben om te dromen. Daarbij is de af te leggen weg het belangrijkste. De Ithaka’s zijn de uitdagingen om het eigen leven in te vullen en elk op zijn manier deel te zijn van de maatschappij.
De Oddyssee vormt voor vele schrijvers en dichters een ware inspiratiebron. Hieronder leest u een vertaald gedicht van K.P. Kavafis, een groot Grieks dichter. De vertaling werd verzorgd door GH.Blanken.
Ithaka
Als je op je tocht naar Ithaka vertrekt,
smeek dat je weg heel lang mag zijn
vol avonturen, vol ervaring.
(…)
Houd altijd Ithaka in je gedachten.
Daar aan te komen is je bestemming.
Maar overhaast de reis volstrekt niet.
Beter dat die vele jaren duren zal,
en dat je, oud al, landen zult op het eiland,
rijk met alles wat je onderweg hebt gewonnen,
niet verwachtend dat Ithaka je rijkdom geven zal.
Ithaka gaf je de mooie reis.
Zonder dat eiland was je niet op weg gegaan.
Verder heeft het je niet meer te geven.
En als je het armelijk vindt, Ithaka misleidde je niet.
Zo wijs als je bent geworden, met zoveel ervaring,
zul je al begrepen hebben wat Ithaka’s betekenen.