Visie

Visie2017-12-11T14:31:19+00:00

VISIE

Ithaka coacht mensen met een beperking om deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. Het coachen is een manier om talenten aan te boren en te ontwikkelen.

Een ondersteuner als coach is iemand die (Schutte/Van Limpt):

 • De cliënt goed kent
 • Een grote professionele verbondenheid heeft met de cliënt
 • Een vragende houding heeft
 • Uitgaat van de mogelijkheden en eigen verantwoordelijkheid van de cliënt
 • Erop gericht is dat de cliënt eigen oplossingen vindt
 • Zich niet boven de cliënt opstelt, maar naast de cliënt staat
 • Ruimte geeft aan de cliënt
 • Grenzen stelt als het nodig is
 • De cliënt voortdurend uitdaagt om te leren
 • Verantwoorde risico’s durft te nemen
 • Als dat wenselijk of noodzakelijk is, stuurt zonder de baas te spelen

Waarden

 • Gelijkwaardigheid en diversiteit:

Gelijkwaardigheid houdt een gelijke behandeling in, rekening houdend dat mensen verschillend zijn. Mensen moeten in de gelegenheid gesteld worden een gelijkwaardige burger te zijn en dit vraagt om maatwerk. Diversiteit houdt in dat er ruimte is voor verschillen en verschillen worden gerespecteerd.

 • Recht op autonomie en (sociale) inclusie:

Mogelijkheid van individuele participatie, insluiting in de samenleving. Het gaat over het krijgen en geven van kansen. We empoweren mensen, verstreken hun eigen keuze en controle om zo deel te nemen aan het maatschappelijk leven.

 • Geloof in talenten, competenties en ontwikkelingsmogelijkheden
 • Openheid:

Zowel letterlijk als in de zin van open communicatie en samenwerking als openheid in denken.

 • Respect:

Zowel voor de eigenheid en privacy van iedereen als voor de context en het netwerk.

 • Verbondenheid:

Samen op weg gaan, het delen van ervaringen

 

Doelstellingen

Als Ithaka iets doet, dan moet kunnen aangetoond worden dat het beweging brengt op één van deze terreinen:

 • Kunnen kiezen
 • Kunnen deelnemen aan het sociaal leven
 • Relaties: goede relaties, genoeg relaties
 • Respect: rollen kunnen opnemen die gewaardeerd worden (werknemer, huurder, lid van een vereniging)
 • Kansen krijgen om mogelijkheden te ontwikkelen en er iets mee kunnen doen

 

Strategie

Dromen durven doen delen

Deze vier werkwoorden vatten de strategie van vzw Ithaka samen. Dit betekent dat iedereen die betrokken is op Ithaka mag, wil en kan bewegen door te flirten met grenzen.

In praktijk zijn volgende methodes typerend op alle niveaus en in elke relatie:

 • Bewust organisch

Het doel is duidelijk, maar de weg ernaartoe niet altijd. Er wordt samen gezocht, geprobeerd, gereflecteerd en bijgestuurd. De tevredenheid van de medewerkers en een positieve invloed op hun kwaliteit van leven is hierbij een essentiële maatstaf.

 • Coachende grondhouding

Het empoweren van groepen en individuen is heel belangrijk in vzw Ithaka. Er is ruimte voor 1 op 1 coachen, stap voor stap, elk op zijn ritme. Presentie is hierbij heel belangrijk: er zijn voor de andere en aanspreekbaar zijn vanuit een waarderende benadering.

 • Inzetten op netwerken

We maken maximaal gebruik van de capaciteiten van anderen en de lokale mogelijkheden. Er wordt gezorgd voor variatie in het netwerk van de vzw (bestuur, team, cliënten). Voor de cliënten is het belangrijk dat ze echt deel uitmaken van die netwerken als collega, als consument, als vrijwilliger, als deelnemer, …

 • Besmetten en delen

Vzw Ithaka wil vernieuwend blijven en daarom haar werkwijze en resultaten delen met anderen om besmet te worden en te besmetten. Er worden voorstellingen gegeven, we zetten in op verschillende media en we proberen te anticiperen op het beleid.

Organigram

Het organigram als driewieler

Het organigram van Ithaka kan men symbolisch voorstellen als een driewieler. We stappen dus af van de klassieke lijnstructuur cliënt-coach-coördinator-Raad van Bestuur. Het organigram geeft de visie weer van gelijkwaardigheid en de coachende grondhouding om zich naast de cliënt op te stellen en de professioneel zoveel mogelijk overbodig te maken.

Centraal op de fiets zit de cliënt. Het is de cliënt die het stuur in handen heeft, die de richting bepaalt, die de snelheid aangeeft. Aan het stuur hangt een rem en een bel. De rem dient om even ‘stop’ te zeggen, om even te vertragen. De bel kan dienen om even aandacht te vragen voor iets.

De driewieler heeft ook een bagagerek. Elke cliënt heeft bagage mee (vroegere ervaringen, levenswijsheid, …) en elke dag komt hier wat bagage bij. Dit kan een duwtje in de rug geven, maar soms kan dit ook als een ‘last’ ervaren worden.

De drie wielen zijn nodig om de goede richting uit te fietsen.

Het voorwiel zien we als heel belangrijk. Het is het netwerk van broers, zussen, familie, vrienden, … Zij zijn vaak de voortrekker voor de cliënt om zaken te kunnen realiseren.

Het tweede wiel zien we als de verschillende coaches en de coördinator van Ithaka. Elke coach is verantwoordelijk voor een deelwerking (begeleid werk, vrije tijd, shop, …). De coaches zijn als het ware de spaken van het wiel. De coördinator zorgt ervoor dat de verschillende spaken op elkaar afgestemd zijn zodat het wiel goed draait. Stagiairs en vrijwilligers verstreken dit wiel.

Het derde wiel is de Raad van Bestuur. De bestuursleden zijn bevoegd om belangrijke beleidsbeslissingen te nemen. De taken zijn verdeeld zodat ook dit wiel mooi draait.

Omwille van de kleinschaligheid worden in Ithaka verschillende functies soms opgenomen door dezelfde mensen.