De Condor

//De Condor
De Condor2019-02-11T15:34:29+00:00
voorgevel van de Condor

Wat is De Condor?

De Condor is een inclusief woonproject in de Torhoutsesteenweg 347-351 in Oostende.

Het complex telt 52 appartementen die worden verhuurd door het Sociaal Verhuurkantoor Bredene-Oostende.

Twaalf appartementen zijn bestemd voor mensen met een beperking en/of autisme. Twee appartementen zijn bestemd voor vrijwillige residenten die een aanspreekpunt vormen voor deze mensen. Ithaka coacht de residenten en coördineert dit stuk van het woonproject. De overige appartementen worden verhuurd aan eenoudergezinnen.
In 2018 betrokken de eerste bewoners hun appartement.

Sfeerfoto in De Condor 1

Voor wie is De Condor?

Via Ithaka wonen in De Condor twaalf mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme en twee residenten.

Alle bewoners met een beperking en/of autisme zijn in staat om zelfstandig te wonen. Ze hebben een gevuld leven: ze doen begeleid werk, gaan naar een dagcentrum, doen aan sport of beoefenen hobby’s, al naargelang hun interesses en talenten. Geregeld zijn er bewonersvergaderingen of groepsactiviteiten.

De residenten zijn voor deze bewoners aanspreekpunten bij dringende of onverwachte situaties. Ze zorgen ook mee voor de sfeer. We noemen de residenten soms ‘bijzondere buren’. Het zijn vrijwilligers met een job buiten de sociale sector.

Sfeerfoto De Condor 2

Hoezo, geen begeleiding?

De twaalf bewoners wonen zelfstandig in hun eigen appartement, maar krijgen indien gewenst begeleiding op maat.

Dat betekent dat er geen constante begeleiding in het gebouw aanwezig is, maar dat bewoners een beroep kunnen doen op diensten die met een bepaalde regelmaat bij hen langs komen.

Ook Ithaka kan voor deze mensen woonbegeleiding aanbieden.

Sfeerfoto De Condor 3

Wachtlijst voor De Condor?

Alle appartementen voor de mensen met een beperking en/of autisme beschikken over een woonkamer, open ingerichte keuken, badkamer, berging, apart toilet en terras of koer.

Op dit moment zijn alle appartementen verhuurd.

Wie een plaatsje op de wachtlijst wil krijgen, kan contact opnemen met coördinator Maria Marchand.

Meer info?

Contacteer Maria Marchand: 059 51 48 10 of  info@debezaan.be